• Secretary of CPC Branch

  DAI Yu Bin


 • Dean

  ZHANG Yu

  zhangyu9798@163.com


 • Deputy Secretary of CPC Branch

  ZHOU Zheng

  66277199@qq.com


 • Associate Dean

  YANG Zheng Xi

  937801907@qq.com


 • Associate Dean

  LIAO Yang

  ly2008@scau.edu.cn


 • Associate Dean

  WANG Ru

  762076396@qq.com